Opravy fasád historických objektů

Naše firma provádí komplexní opravy fasád historických objektů, včetně obnovy původní štukové výzdoby, opravy poškozených říms, reliéfů, konzol a dalších zdobných prvků. Veškeré práce provádíme s maximální odbornou péčí a za dodržení všech požadavků Národního památkového ústavu. Používáme schválené materiály, barvy i technologické postupy, aby bylo zachováno starobylé kouzlo i krása historických fasád. 

Rekonstrukce historických fasád 

Fasáda je tváří a zároveň ozdobou každé budovy. U historických budov to platí dvojnásobně. Předpokladem kvalitně provedené opravy fasády historického objektu je v první řadě vyhodnocení její historické hodnoty a následně vhodně zvolený postup její obnovy.

  • Podstatným krokem při přípravě realizace je provedení restaurátorského průzkumu, který přesně určí stávající stav objektu s navržením možných způsobů oprav.
  • Dalším důležitým východiskem kvalifikované opravy historické fasády je důkladná znalost stavebně technického stavu budovy.
  • Na základě restaurátorského a stavebně technického průzkumu budovy je vytvořena dokumentace stávajícího stavu objektu. 

Minimální zásah do původních omítek

Cílem naší firmy je zajistit pro naše klienty maximální odbornost a kvalitu prováděných prací, aby byl výsledek co nejefektivnější. Při opravě historických fasád usilujeme o minimální zásah do původních (originálních) omítek. V zásadě se snažíme, aby se opravená místa co nejvíce blížila originálu. Vždy jsou upřednostňovány tradiční postupy a materiály před moderními technologiemi.

Kontaktujte nás 

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo na telefonním čísle +420 377 221 183. Využít můžete také náš kontaktní formulář.